Nadahnuto Pismo


Stari i Novi zavjet su nadahnuti od Boga za čovjeka, te su nepogrešiva pravila vjere i ponašanja.

Bog Otac, Sin Isus i Duh Sveti


Jedini istiniti Bog je otkrio sebe kao jedinog vječnog Stvoritelja neba i zemlje i Otkupitelja čovječanstva, to jest  jedan Bog: Otac, Sin i Duh Sveti.

Spasenje


Čovjekova jedina nada za otkupljenje je kroz prolivenu krv Isusa Krista, Sina Božjega. Spasenje se prima, vjerom u Spasitelja Isusa Krista.

Ispunjenje Duhom Svetim


Svaki nanovo rođeni kršćanin ne može održati svoj odnos s Bogom, bez života po Duhu. Zato vjerujemo u djelovanje Duha Svetog kroz Crkvu i pojedinca, jer jedino tako možemo postajati sve sličniji Kristu.

Crkva i njene misije


Crkva je Tijelo Kristovo s nebeskim pozivom za misiju. Njena svrha je da navješćuje Radosnu vijest, obožava i slavi Boga, te ohrabruje vjernike da rastu prema Kristovoj slici.

Uznesenje i drugi dolazak Krista

Blažena nada Crkve je njeno uznesenje i Kristov povratak da bi uspostavio svoje tisućgodišnje Kraljevstvo.

 

 Beskompromisno priklanjanje ovim biblijskim istinama je omogućilo Crkvi da stoji čvrsto protiv utjecaja koji su je pokušali odvratiti od njenog puta. Ove doktrine tvore trajne temelje na kojima stojimo kao pojedinci i kao Kristova zajednica.

 Naša je vizija, da kao promijenjeni ljudi kroz Krista Isusa, budemo korisni društvu, tako da evanđelje Isusa Krista zasvijetli jače u Splitu, Hrvatskoj i ovom dijelu svijeta.